فروشگاه پایان نامه مقاله طرح توجیهی مقالات ترجمه شده تحقیق دانش آموزی و دانشجویی و ...
matlab source code porseshname Software Engineering Project

اطلاعیه فروشگاه

با کیفیت و با اطمینان خرید نمایید و بدون داشتن کد تخفیف از تخفیف های ما لذت ببرید. Email : esmaeil.b65@gmail.com

بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان کلاس چهارم شهر تهران

بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان کلاس چهارم شهر تهران

پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان کلاس چهارم شهر تهران

                                         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صحفه

چكيده .......................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقيق ...................................................................................... 2

مقدمه .......................................................................................................3

بيان مسئله ...................................................................................................4

اهداف تحقيق ..................................................................................................4

اهميت و ضرورت تحقيق  ......................................................................................4

فرضيه تحقيق ................................................................................................5

متغيرهاي تحقيق .............................................................................................5

واژه ها و مفاهيم و تعاريف عملياتي .............................................................................5

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق ...............................................................................7

پرخاشگري ....................................................................................................8

تعریف پرخاشگری .............................................................................................9

انواع پرخاشگري ..............................................................................................10

انواع دیگر رفتار پرخاشگرانه................................................................................... 11

علل وانگيزه هاي پرخاشگري ...................................................................................12

نظریه زیستی پرخاشگری .......................................................................................12

كروموزم هاي جنسي و پرخاشگري .............................................................................14

بلوغ جنسی و پرخاشگری ......................................................................................14

نظریه ناکامی – پرخاشگری ....................................................................................15

درستی و نادرستی نظریه ناکامی – پرخاشگری ..................................................................16

نظريه يادگيري اجتماعي ........................................................................................17

پرخاشگري چگونه يادگرفته مي شود ...........................................................................20

بازی های رایانه ای و پرخاشگری .............................................................................21

نقش رسانه هاي گروهي و فيلم هاي تلويزيوني درآموزش پرخاشگري ............................................ 22

آيا پرخاشگري همواره زيان آور است يا فايده هايي نيز دارد؟ .....................................................24

كنترل پرخاشگري .............................................................................................25

شيوع افسردگي شديد ..........................................................................................26

اختلال دو قطبي ..............................................................................................29

ديس تايمي و سيكلو تايمي ....................................................................................31

ديس تايمي يا افسرده خويي مزمن ............................................................................31

سيكلو تايمي يا افسرده خويي ادواري ..........................................................................31

ابعاد اختلالات خلقي ..........................................................................................32

سيكوتيك در برابر نوروتيك ...................................................................................32

افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی .................................................................34

افسردگي قطبي ..............................................................................................39

نظريه هاي مربوط به افسردگي ...............................................................................41

نظريه هاي زیست شناختی.....................................................................................41

نقش وراثت در اختلالات دو قطبي .............................................................................44

الگتروشوك درماني ..........................................................................................47

شبکه ارتباطی عصبی-بدنی و انتقال دهنده آن ................................................................. 48

نظريه هاي روان يويايي .....................................................................................49

درمان افسردگي از نقطه نظر يادگيري ........................................................................52

نظريه شناختي .............................................................................................56

نظريه شناختي بك درباره افسردگي .........................................................................57

اسناد (نسبت دادن) و بي پناهي در افسردگي ................................................................57

بي پناهي آموخته شده اوليه.................................................................................58

فصل چهارم: روش تحقيق...................................................................................59

جامعه آماري ..............................................................................................61

حجم نمونه ...............................................................................................62

روش نمونه گيري ........................................................................................62

ابزار اندازه گيري (اعتبار و رواني آنها) ..................................................................62

روش آماري مربوط به فرضيه ها ...........................................................................63

روش تحقيق ..............................................................................................63

فصل چهارم: يافته ها وتجزيه وتحليل داده ها .................................................................64

يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها ............................................................................67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات .......................................................................70

بحث و نتيجه گيري ........................................................................................71

محدودیت ها ..............................................................................................71

پيشنهادات ................................................................................................72

 

چکیده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين پرخاشگري و افسردگي در بين دانش آموزان مقطع چهارم ابتدايي شهر تهران كه فرضيه عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري و افسردگي رابطه معني داري وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع چهارم ابتدايي شهر تهران است که 70 نفر بصورت روش نمونه گيري طبقه اي و به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده كه پرسشنامه هاي افسرگي و پرخاشگري بر روي آنها اجرا گرديده است كه بعد از اجراي پرسشنامه در بين آزمودني ها و بدست آوردن نمرات خام از طريق روش آماري ضريب هم بستگي آمار را بدست آورده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 0/05<p است.

 

واژگان کلیدی : افسرگي، پرخاشگري، شهر تهران، چهارم ابتدایی.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 21,600 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 24,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
parkhashgari_494785_4700.zip113.2k

دسته بندی محصولات
پیوند ها
filesell